weblogo_robert

Lestarieven en voorwaarden

  • Bij aanvang van de lessen dient de leerling in ieder geval 3 maanden de lessen te volgen.mocht u besluiten binnen 3 maanden te stoppen, dan worden deze 3 maanden wel in rekening gebracht.
  • Bij omstandigheden waardoor men de les niet kan volgen, dient men zich telefonisch af te melden. Deze les wordt wel in rekening gebracht.
  • Wanneer de leerkracht niet in staat is les te geven, zal deze proberen de les te verplaatsen. Zo niet, dan worden deze lessen van het lesgeld afgetrokken.
  • Mocht u besluiten de lessen te beeindigen, dan geldt een opzegtermijn van 1 maand.
  • De vakanties lopen parallel met de schoolvakanties. De zomervakantie wordt niet in rekening gebracht.
  • Lesboeken zijn niet bij het lesgeld inbegrepen.
  • Het lesgeld bedraagt: 55,00 euro per maand.